הרצאות

 

להבדיל מן הסדנאות, ההרצאות מתאימות גם לקבוצות גדולות.

ההרצאות נערכות בליווי מצגת, ודרוש מקרן "ברקו" להעברתן, וכמובן מקום מתאים.

אצלי ניתן לקיים את ההרצאות לקבוצות של עד 20 משתתפים\ות, ואפשר לצפות במצגת על מסך . (אין צורך בברקו) . אפשר לקיים חלק מההרצאות  גם ללא המצגת, בתנאי שטח טבעיים,

ובליווי מוצגים  ופריטים ממשיים. כמו כן ניתן ללוות את ההרצאות בהדגמה של אחת המלאכות לפי בקשה מיוחדת.