הרצאה זו הועברה בכינוס הארצי השני לשימור נכסי מורשת תרבות , במושב הדן באותנטיות.

המושב שלנו נבחר להיות מצולם והועלה לאתר של אוניברסיטת בר אילן.

זוהי הרצאת מבוא קצרה – עמדתי יפה בזמן שהוקצב לי…

לשמיעת ההרצאה המלאה על שימור מלאכות מסורתיות אפשר להזמין אותי לכל מקום (כמעט)

הפרטים כאן