הרשמה זו תאפשר לך לקבל את החדשונים

שאני שולחת מדי חודש – חודשיים

ובהם מידע, הפניות למאמרים, הגיגים,

ופרסומי ארועים קורסים וסדנאות

הקשורים לשימור מלאכות מסורתיות